Tổng hợp các phần mềm học Tiếng Anh miễn phí

          ETS 1.0 Cái ni luyện Ngữ pháp, từ vựng, học tên các con vật

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=687&Itemid=292

Cái ni học TA bằng hình ảnh

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=528&Itemid=292

Cái ni học các thời thì của động từ

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=693&Itemid=292

Cái ni học ngữ pháp và nhiều thứ khác

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=13&Itemid=292

Cái ni dùng học từ vựng

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=547&Itemid=292

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=438&Itemid=292

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=449&Itemid=292

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=434&Itemid=292

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=450&Itemid=292

Cái ni học động từ bất quy tắc

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=463&Itemid=292

Cái ni giúp học đọc nhanh hơn

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=454&Itemid=292

Cái ni luyện viết TOEFL essay

http://www.epangsoft.com/toeflessays/

 

Cái ni từ điển mã nguồn mở đa ngôn ngữ (của người việt ta viết đó)

   1. Supper Power dict

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_content&task=view&id=873&Itemid=1

2. MultiDictionary 8.0 (English-Russian-French-German-Vietnamese)

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=11&Itemid=292

Tầm đó các bạn xài hết thì TOEFL IBT 120 là chắc chắn [:D]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: