Top ranking Universities in the world

WORLD RANK UNIVERSITY    SIZE  VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
           
1 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY   1 1 2 4

2 STANFORD UNIVERSITY   4 2 3 7

3 HARVARD UNIVERSITY   3 4 21 1

4 PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY   7 7 7 5

5 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY   2 3 8 27

 

More here

 

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=339

Advertisements

Leave a Comment

Phần mềm học từ vựng Tiếng Anh bằng Hình ảnh

Phần mềm này học trực quan mà free. Bạn nào thích thì tải về dùng

 

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=696&Itemid=292

Leave a Comment

The best FREE English software – Phần mềm học Tiếng Anh Miễn phí tốt nhất

Leave a Comment

Top 10 Voted Best in this categories

Leave a Comment

New English Software

New Software

1. Flashcard Suite Student Edition 1.4 Created: Oct 26, 2008
2. LingvoSoft Suite 2006 German-Spanish for Windows 1.0.00 Created: Oct 26, 2008
3. Ray’s Spelling and Word Games 3.3 Created: Oct 25, 2008
4. Selingua Columns 1.0 Created: Oct 25, 2008
5. Practiquemos 1.5.5 Created: Oct 25, 2008
6. MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary (Windows) 3 Created: Oct 25, 2008
7. Touch Typing Technology Spanish course 1.1 Created: Oct 25, 2008
8. Spanish Dictionary Theenk 1 Created: Oct 25, 2008
9. Spanish Themed Screensaver 1 Created: Oct 23, 2008
10. 101 Spanish Verbs Quick Study Guide 1 Created: Oct 23, 2008

Leave a Comment

Dynamic English – Anh ngữ sinh động

New Dynamic English – Anh Ngu Sinh Dong Vol 1 Featured Popular

This is basic english cource and Introduction to American people and cultures of Voanews.com. You will learn english under guidence of Vietnamese man. Full explaination, example and native speaker are strengths of this Software. Addition, It is free to use.

New Dynamic English – Anh Ngu Sinh Dong Vol 2 Featured

This is basic english cource and Introduction to American people and cultures of Voanews.com. You will learn english under guidence of Vietnamese man. Full explaination, example and native speaker are strengths of this software. Addition, It is free to use.

Leave a Comment

OhaySoft

Leave a Comment

Phần mềm học nghe tiếng Anh – Phan mem hoc nghe tieng Anh

Phần mềm học Nghe
VOA Special English – Education Reports V.2.1 PDF In E-mail

Bầu chọn của người dùng: / 164

 Ai học tiếng Anh đều biết đến chương trình học tiếng anh nổi tiếng của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA Special English. Bây giờ bạn không phải download từng bài nữa mà đã được biên soạn thành phần mềm và chia ra thành các chuyên mục rất thuận tiện cho bạn học nghe tiếng anh và từ vựng chuyên ngành.Phiên bản VOA Special English – Education Reports V.2.1 có 45 bài nghe giúp bạn luyện các bài nghe liên quan đến giáo dục. Bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng liên quan đến giáo dục. Chúc bạn thành công với phần mềm  VOA Special English – Education Reports V.2.1

Tải về ở đây Image

 

VOA Special English – Development Reports V.2.1 PDF In E-mail

Bầu chọn của người dùng: / 20

 Ai học tiếng Anh đều biết đến chương trình học tiếng anh nổi tiếng của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA Special English. Bây giờ bạn không phải download từng bài nữa mà đã được biên soạn thành phần mềm và chia ra thành các chuyên mục rất thuận tiện cho bạn học nghe tiếng anh và từ vựng chuyên ngành.Phiên bản VOA Special English – Development Reports V.2.1 có 48 bài nghe giúp bạn luyện các bài nghe liên quan đến phát triển kinh tế, đất nước. Bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng liên quan đến phát triển. Chúc bạn thành công với phần mềm  VOA Special English – Development Reports V.2.1

Tải về ở đây Image

 

VOA Special English – Agriculture Reports V.2.1 PDF In E-mail

Bầu chọn của người dùng: / 6

 Ai học tiếng Anh đều biết đến chương trình học tiếng anh nổi tiếng của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA Special English. Bây giờ bạn không phải download từng bài nữa mà đã được biên soạn thành phần mềm và chia ra thành các chuyên mục rất thuận tiện cho bạn học nghe tiếng anh và từ vựng chuyên ngành.Phiên bản VOA Special English – Agriculture Reports V.2.1 có 48 bài nghe giúp bạn luyện các bài nghe liên quan đến nông nghiệp. Bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng liên quan đến nông nghiệp. Chúc bạn thành công với phần mềm  VOA Special English – Agriculture Reports V.2.1

Tải về ở đây Image

 

VOA Special English – Economics Reports V.2.1 PDF In E-mail

Bầu chọn của người dùng: / 8

 Ai học tiếng Anh đều biết đến chương trình học tiếng anh nổi tiếng của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA Special English. Bây giờ bạn không phải download từng bài nữa mà đã được biên soạn thành phần mềm và chia ra thành các chuyên mục rất thuận tiện cho bạn học nghe tiếng anh và từ vựng chuyên ngành.Phiên bản VOA Special English – Economics Reports V.2.1 có 48 bài nghe giúp bạn luyện các bài nghe liên quan đến Kinh tế. Bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng liên quan đến Kinh tế. Chúc bạn thành công với phần mềm  VOA Special English – Economics Reports V.2.1

Tải về ở đây Image

 

VOA Special English – Science in the news V.2.1 PDF In E-mail

Bầu chọn của người dùng: / 6

 Ai học tiếng Anh đều biết đến chương trình học tiếng anh nổi tiếng của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA Special English. Bây giờ bạn không phải download từng bài nữa mà đã được biên soạn thành phần mềm và chia ra thành các chuyên mục rất thuận tiện cho bạn học nghe tiếng anh và từ vựng chuyên ngành.Phiên bản VOA Special English – Science in the news V.2.1 có 48 bài nghe giúp bạn luyện các bài nghe liên quan đến Khoa học. Bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng liên quan đến Khoa học. Chúc bạn thành công với phần mềm  VOA Special English – Science in the news V.2.1. Phần mềm này gồm 6 phần. Bạn phải tải cả về và giải nén sau đó cài đặt bình thường

Tải về ở đây Image

Leave a Comment

Free English Grammar Tests

Leave a Comment

Older Posts »